mask
         
Terminy sprawozdań i in. obowiązków prawnych w obszarze ochrony środowiska.
Aktualizacja 04.01.2024 r.
LP. Termin do: Rodzaj sprawozdania/opłaty Forma  W skrócie – kogo dotyczy? 
1 Styczeń W zależności od umów dot. Sieci zbierania pojazdów, opakowań, elektroniki, opon, olejów i in produktów za które należy się rozliczać, Organizacje odzysku chcą dane dot. mas wprowadzonych na rynek w roku poprzednim.  Według posiadanych umów. Wprowadzający na rynek pojazdy, opakowania, elektronikę lub produkty - opony, oleje i in. podlegające obowiązkom w ochronie środowiska. 
2 Co roku do 31.01 Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne powinny złożyć coroczne sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące azbestu i wyrobów z azbestu – np. dach magazynu firmowego.  Sprawozdanie papierowe Osoby/firmy będące właścicielem wyrobów z azbestu - np. budynek
z dachem z płyt azbestowych. 
3 Co roku do 31.01 Sprawozdanie do gminy o odebranych odpadach komunalnych i sposobie ich zagospodarowania Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Odbierający odpady komunalne
w gminie. 
4 Co roku do 28.02 Opłata roczna BDO - do końca lutego za dany rok.  Przelew do Urzędu Marszałkowskiego Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty, opakowania, pojazdy, elektronikę. 
5 Co roku do 28.02 Raport o emisjach do KOBiZE Sprawozdanie elektroniczne poprzez KOBiZE Wszyscy przedsiębiorcy posiadający kocioł firmowy, zużywają środki chemiczne oraz posiadający samochody firmowe. 
6 Co roku do 28.02 Sprawozdanie do BDS dotyczące obrotu F-gazami lub SZWO. Przeważnie obowiązek ten dotyczy serwisantów klimatyzacji oraz warsztaty naprawiające klimatyzacje samochodowe.  Sprawozdanie elektroniczne poprzez system BDS Dotyczy firm które:
Nabywają F-GAZY lub SZWO;
Sprzedają F-GAZY lub SZWO;
Stosują F-GAZY lub SZWO
7 Co roku do 15.03 Termin wniesienia opłaty produktowej za wprowadzone na rynek opakowania Przelew do Urzędu Marszałkowskiego Wprowadzający na rynek opakowania - Ci, którzy pakują swoje produkty w folie/kartony/sprzedaż wysyłkowa etc. 
8 Co roku do 15.03 Termin złożenia dokumentacji do UM w sprawie zwolnienia z opłaty na podstawie pomocy de minimis (dotyczy wprowadzających opakowania o łącznej ilości do 1 Mg/rok).  Dokumentacja papierowa.  Wprowadzający na rynek opakowania w ilości do 1 tony- Ci, którzy pakują swoje produkty w folie/kartony/sprzedaż wysyłkowa etc. 
9 Co roku do 15.03 Termin wniesienia na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego opłaty depozytowej (pobranej a nie odebranej przez klientów).
Termin złożenia sprawozdania w BDO o opłacie depozytowej.
Opłata depozytowa wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego. Należy ja obowiązkowo pobrać od klienta jeśli nie przyniesie "starego" akumulatora. 
Przelew do Urzędu Marszałkowskiego.

Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO
Sprzedawcy akumulatorów kwasowo-ołowiowych/żelowych. 
10 Co roku do 15.03 Sprawozdanie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Wprowadzający na rynek elektronikę - pod własnym znakiem towarowym lub zakupioną za granicą. 
11 Co roku do 15.03 Sprawozdanie o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów oraz o ilości wprowadzonych pojazdów na rynek.  Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Sprowadzający pojazdy z zagranicy 
12 Co roku do 15.03 Termin płatności i złożenia sprawozdania o wprowadzonych/wydanych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki, pojemniki na żywność itd.) Przelew do Urzędu Marszałkowskiego.

Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO
Wprowadzający/wydający klientom produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki, pojemniki na żywność itd.)
13 Co roku do 15.03 Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Sprowadzający pojazdy z zagranicy, sprowadzający opony, oleje, baterie, preparaty smarne. 
14 Co roku do 15.03 Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Wytwórcy odpadów, zbierający odpady. Prawie wszystkie firmy, które posiadają Kartę Przekazania Odpadów za 2020 r. 
15 Co roku do 15.03 Sprawozdanie o bateriach i akumulatorach, oraz uregulowanie opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Sprawozdanie elektroniczne poprzez BDO Sprowadzający z zagranicy baterie
i akumulatory. 
16 Co roku do 31.03 Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli opłata powyżej 100 zł), oraz jeśli opłata wynosi pow. 800 zł, uregulowanie tej opłaty.
(przykładowo opłata dla zużycie 1000 litrów diesla: w samochodach osobowych 9 zł, w busach i ciężarówkach 13,50 zł, w koparkach 40 zł). 
Sprawozdanie papierowe/przelew do Urzędu Marszałkowskiego Wszyscy przedsiębiorcy posiadający kocioł firmowy, zużywają środki chemiczne oraz posiadający samochody firmowe. 
17 Co roku do 31.03 Termin wniesienia opłaty produktowej za produkty typu: oleje, preparaty smarowe i opony pneumatyczne  (jeśli opłata przekracza 100 zł).  Przelew Sprowadzający pojazdy z zagranicy, sprowadzający opony, oleje, baterie, preparaty smarne. 
18 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.  Złożenie Deklaracji o źródłach ciepła (CO/CWU) i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dla źródeł ciepła zainstalowanych do 01.07.2021. termin minął 01.07.2022 r. 
Nowe źródła ciepła należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia instalacji źródła ciepła.
Sprawozdanie papierowe UWAGA Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne posiadające kotły , również piece elektryczne i pompy ciepła, oraz tych, którzy podgrzewają wodę do celów użytkowych np. kocioł węglowy lub junkers w mieszkaniu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.